ANBI

Publicatieplicht

De naam van de instelling : Stichting Uyghur Omroep

Het RSIN/fiscaal nummer : 858234336

:De contactgegevens
Naam : Abdusalam Niyas
Adres : Hortensialaan 7, 2821 TH,  Stolwijk
tel: 0618554698

Emaill : uyghuromroep@gmail.com

  :De doelstelling

.a. Het in Nederland onder de aandacht brengen van de situatie waarin de Uyghuren in oost Turkistan verkeren en de rol die China daar in heeft, dit in de ruimste zin van het woord

.b. Het opkomen voor de (mensen)rechten van de Uyghuren in oost Turkistan
.c. Het door middel van vreedzame activiteiten streven naar een vrij en onafhankelijk oost Turkistan

:Het beleidsplan

,Inkomen en uitgaven van de stichting uyghur omroep

.De inkomen van de stichting bestaat uit fondswerven en vrijwillige donaties van personen die belangstelling toedracht voor de uyghurse kwestie, dat kan zowel supporters uit Nederland als buiten Nederland zijn

.Te ontvangen donaties komen op de bankrekening van de stichting uyghur omroep

De donaties voor de stichting wordt altijd uitgegeven ten behoeve van de stichting activiteiten die vermeldt staat in de statuten, financiële en materiële middelen van de stichting wordt nooit gebuikt voor het belang van de bestuurders van de stichting noch voor andere mansbelang, reis en accommodatie kosten van de bestuurders die noodzakelijkerwijze moet reizen in verband met de stichting activiteiten kan wel vergoed worden op basis van 2e en economieklas

:Het bestuurssamenstelling

.Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie personen

:De namen van de bestuurders

 (Abdusalam Niyas (Voorzitter

(Naibijiang Kadeer (Penningmeester

(Abdulwahab Abdulbake (Secretaris

Het beloningsbeleid : Geen

:Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

.We geven wegens internetradio aan alle Uyghuren over de hele wereld informatie/nieuws over oost Turkistan, over wat er nu allemaal daar gebeurd. En we leren de volgende generatie Uyghuren meer over onze cultuur en geschiedenis

:Een financiële verantwoording

.Nog geen inkomsten en uitgaven