bahar chillaymenaptori: abduréhim ötkür

mikrofunda: qaraxan

muzluq kochining tamliri qiysiq,
mehzun shehirining demliri siqiq,
bulung puchqaqni qoymay charlitip,
qishning saqchisi chélip isqiriq.

künning esiri yoq, hawa tumanliq,
yerler titrishur, muzlighan janliq,
her ne shadliqtin judadur hayat,
anglinar her un, mungluq pighanliq.

közler ghezeplik, qapaqlar türük,
hayatning démi siqiq we üzük,
muzlighan shehهr baharni chillap,
achchiq un bilen chalatti güdük.

turxun tüwide yirtiq kön ötük,
choruq titreydu tapini töshük,
mesum gödekler chirayi sériq,
qollar sunulghan, boyunlar pükük.

bahar chillaymendiki inkaslar

jawab yézish

éléktironluq xet adrésingiz ashkarilanmaydu. * belgisi barlarni choqum toldurusiz